Woningcorporaties en Vastgoedontwikkeling: Fit for Use?

Authors

Reinier van der Kuij
TU Delft, Faculty of Architecture and the Built Environment

Synopsis

Woningcorporaties en vastgoedontwikkeling, dat is een logische combinatie. Tenminste, het lijkt een logische combinatie. Woningcorporaties worden niet voor niets nog steeds vaak woningbouwverenigingen genoemd. Vastgoedontwikkeling is altijd í©í©n van de activiteiten geweest waar woningcorporaties mee bezig zijn geweest: woningen ontwikkelen voor een specifieke doelgroep, woningen renoveren en sinds de jaren ‘90 ook het investeren in ander vastgoed dan alleen woningen. Het is een dynamisch werkveld, de institutionele context van en rondom corporaties verandert continu en de markt is altijd in beweging.

Woningcorporaties reageerden en reageren verschillend als deze bewegingen worden vertaald naar de activiteiten en hun manier van handelen in vastgoedontwikkeling. De aard en omvang van vastgoedontwikkeling is vanuit de context voor een groot deel te analyseren en te verklaren. Er is evenwel weinig inzicht in de manier waarop corporaties de opgave uitvoeren, terwijl de manieren die wel zichtbaar zijn sterk per corporatie verschillen. Dit roept verschillende vragen op:

Waarom heeft de ene corporatie alles ‘in huis’ georganiseerd en legt de andere corporatie alle verantwoordelijkheid voor ontwikkeling in handen van een derde?

Waarom heeft de ene organisatie een aparte afdeling projectontwikkeling en de ander een team vastgoedontwikkeling binnen de afdeling vastgoed?
Waarom verandert de manier van organiseren van projectontwikkeling binnen corporaties continu en ook nog eens in verschillende richtingen bij verschillende corporaties?
Is het niet logischer dat woningcorporaties, met een op hoofdlijnen gezamenlijke doelstelling, inmiddels een goede manier van werken hebben ervaren en zich meer eenduidig volgens deze manier zouden kunnen organiseren?

Dit issue van A+BE gaat in op de antwoorden van deze vraagstukken. Het vakgebied vastgoedontwikkeling voor woningcorporaties moet hiervoor in beeld gebracht worden.
Wat gebeurt er nu daadwerkelijk in de dagelijkse praktijk? Waar treden problemen in — de organisatie van - vastgoedontwikkeling door corporaties op? Zijn woningcorporaties op dit moment wel ‘fit for use’ om vastgoedontwikkeling uit te voeren?

Published

July 17, 2017

Online ISSN

2214-7233

Print ISSN

2212-3202

Details about the available publication format: Download PDF

Download PDF

ISBN-13 (15)

978-9461862679

Date of first publication (11)

2014-02-07

Physical Dimensions

189mm x 246mm