BK BOOKS https://books.bk.tudelft.nl/press <p><strong>BK BOOKS</strong>&nbsp;is an open press dedicated to open access book publications that are authored, edited and/or published by staff members of TU Delft's Faculty of Architecture and the Built Environment,&nbsp;or its predecessors: Faculty of Architecture // OTB Research Institute for the Built Environment // Berlage Institute. The Dutch name for this faculty is Bouwkunde. This explains the abbreviation BK.</p> en-US BK BOOKS INCLUSIVE STATIONS https://books.bk.tudelft.nl/press/catalog/book/799 <p>In the Dutch National Environmental Vision 2021, new living and working locations are mapped on existing urbanized sites - mainly at catchment areas of public transportation (PT) nodes or stations [1]. This is the case in the metropolitan area of Rotterdam, where new developments projects are taking place at several station locations. In the Rotterdam Mobility Plan [2] “inclusiveness in mobility” is emphasized by setting several objectives for a PT node. These objectives address the mixité of facilities and attractiveness at station locations with public spaces, accessibility with more bikes (and sustainable modes of transport) and fewer cars in the city centre [3]. How could the station as a node respond to future challenges of seamless travel, inclusivity and the changing intensity of cars and pedestrian flows both in the centre and the periphery of the city of Rotterdam? The following pages intend to answer this question through the narrative of six research-by-design projects, conducted by the students of Complex Projects group and enrolled in “City of Innovations Project” elective, “Inclusive Stations’’.</p> <p>Working in close collaboration with the City of Rotterdam, teachers and design professionals, the students were asked to reflect on the importance of transport networks within and extending from the city. Through considering the way these networks have shaped the city by weaving the urbanites of the city center(s) and suburban areas, this elective has been focused on three station locations which act as gateways to the city center of Rotterdam: Meijersplein Airport station, Rotterdam Alexander rail-metro station and Slinge metro station. The ‘6 Visions X 3 Locations’ chapter is a systematization of the work of 27 masters students with input from designers of the City of Rotterdam, Delta Metropool Association and De Zwarte Hond. The research-through-design process consists of documenting and analysing the present urban conditions of selected station locations and proposing design solutions and visualisations of the development of these locations. It shows the methodology of the process that sees the interaction between students-teachers-professionals on a weekly basis through thematic workshops, lectures and site visits in Rotterdam.</p> <p>The elective “City of Innovations Project - Inclusive Stations’’ is connected to current research and design studios of Complex Projects group at the Department of Architecture dealing with the role of infrastructure as a catalyst of urban developments. This output is a follow up of recent publications by Complex Projects, such as: “Living Stations” (2020), “Amsterdam 2050” (2019) and “Stations as Nodes” (2018) published by TU Delft open.</p> <p>[1] More info: <a href="https://www.novistukken.nl/english/default.aspx">https://www.novistukken.nl/english/default.aspx</a></p> <p>[2] More info: <a href="http://tda-mobility.org/wp-content/uploads/2018/11/Rotterdam_Urban-Traffic_Plan.pdf">http://tda-mobility.org/wp-content/uploads/2018/11/Rotterdam_Urban-Traffic_Plan.pdf</a></p> <p>[3] Triggianese, M. (2021). Stations as a lever for inclusive growth. In M. Triggianese, O. Caso, &amp; Y. Söylev (Eds.), Living Stations: The Design of Metro Stations in the (east flank) metropolitan areas of Rotterdam (pp.8-13). TU Delft Open.</p> Manuela Triggianese Yagiz Söylev Copyright (c) 2021 Manuela Triggianese, Yagiz Söylev (Volume editor) http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-11-19 2021-11-19 Karakteristiek Duurzaam Erfgoed in Gelderland https://books.bk.tudelft.nl/press/catalog/book/797 <p>Deze publicatie is een weerslag van de uitkomsten van het KaDEr-project (Karakteristiek Duurzaam Erfgoed) dat de TU Delft in opdracht van en in samenwerking met de Provincie Gelderland heeft uitgevoerd. De lezer wordt meegenomen in de zoektocht om invulling te geven aan de relatie tussen wetenschap, praktijk en beleid rondom duurzaam erfgoed op verschillende schaalniveaus. Aan de hand van acht bijdragen wordt gereflecteerd op het proces en de uitkomsten. We noemen dit ‘KaDEr-stellingen’. Er was een kader, we stelden kaders bij en we namen positie in, stelligheden werden ter discussie gesteld en aan het eind worden conclusies verwoord in stellingnames. Hierbij kan kritisch gereflecteerd worden op proces en uitkomsten. De auteurs doen dit aan de hand van een thema dat gedurende de afgelopen vier jaar aan de orde is geweest binnen hun domein. Zij nemen dus stelling in met betrekking tot het debat dat naar aanleiding van dit thema gevoerd is en in veel gevallen nog verder gevoerd gaat worden. Daarnaast hebben we een aantal meer zijdelings betrokkenen gevraagd om stelling te nemen met een uitspraak naar aanleiding van hun ervaringen tijdens het project.</p> <p>Het KaDEr-project omvatte na een intensieve voorbereiding vier kalenderjaren. We denken dat op het onderdelen nog een vervolg behoeft. KaDEr staat dus voor Karakteristiek Duurzaam Erfgoed en in het project is gewerkt aan energetische duurzaamheid, financieel gezond perspectief, functioneel gebruik en het borgen kennis op lange termijn. Het project zelf werd opgebouwd rond vier Living Labs om theorie en praktijk aan elkaar te koppelen:</p> <p>– Living Lab XL-Stad: Zutphen, Winterswijk en Elburg. Daarbij droegen we vanuit KaDEr bij aan een onderzoek naar Kerkenvisies en de Energietransitie voor diverse gemeenten;</p> <p>– Living Lab L-Gebied: Landgoederen, waar het Baaksebeekgebied en Gelders Arcadië centraal stonden en het onderzoek resulteerde in de betreffende Ontwerpatlas;</p> <p>– Living Lab M-Typologie: Kerken. Nationaal en regionaal een opgave die veel aandacht kreeg de afgelopen vier jaar. Specifiek keken wij vanuit KaDEr naar het functioneren van Energiescans en de Financiële Duurzaamheid aan de hand van de Eusebiuskerk in Arnhem en de Stevenskerk in Nijmegen;</p> <p>– Living Lab S-Gebouw: Reuversweerd. Een (bouw)locatie die we vier jaar lang intensief hebben gevolgd en waar alle partijen veel van hebben geleerd. We hebben daarnaast onderzoek gedaan naar afwegingsmodellen voor het verduurzamen van monumenten en de gevolgen van het na‑isoleren van monumenten met binnenisolatie.</p> <p>Er werden binnen de Living Labs en deelonderzoeken dus diverse overkoepelende thema’s aan de orde gesteld en beproefd en daar is lering uitgetrokken. Dit heeft zich ook vertaald in het gaandeweg aanpassen van de aanpak en in de voorbereiding van nieuw beleid. Het geeft ook aanleiding om op lange termijn zaken anders te gaan doen. Wat er is geleerd en waar bijgestuurd kan worden is in acht hoofdstukken samengevat. We reflecteren op het proces van het KaDErproject. We geven adviezen voor het bijsturen van beleid. Een visie op de toekomst, vanuit de provincie zelf, komt vervolgens aan de orde. Tijdens de vier jaren van uitvoering van het project is er op diverse schaalgebieden geacteerd.</p> <p>Op het grote schaalgebied is met het Living Lab L-Gebied (Landgoederen), een koppeling met het Europese Innocastle project gemaakt. Daar hebben ook ontwerpprojecten met studenten plaatsgevonden en er is een Ontwerpatlas samengesteld.</p> <p>Het leren van elkaar stond van het begin af aan bij het KaDErproject centraal. Samen met het Gelders Restauratie Centrum en de Monumentenwacht Gelderland zijn er onderwerpen via kennisoverdracht en workshops uitgewerkt. Via de koppeling van onderwijs aan bijvoorbeeld de stad werd in het Living Lab XL-Stad tussen studenten, gemeenteambtenaren en gebouweigenaren samengewerkt om van elkaar te leren.</p> <p>Bijzonder is het kerkelijk erfgoed en de wijze waarop de Kerkenvisie als instrument een rol zal spelen bij de herontwikkeling van kerken. Dit is in de praktijk samen met drie gemeenten uit de Oost-Achterhoek uitgewerkt. In het KaDEr project komen zo theorie en praktijk mooi samen. Concreet kunnen en zullen beslissingen op het schaalgebied van gebouw en materiaalgebruik belangrijke gevolgen hebben voor opdrachtverlening, uitvoering, instandhouding en subsidieverstrekking aan erfgoed.</p> <p>Door alle schalen heen richtten we steeds de blik op de toekomst. Daarbij kunnen we aan de energietransitie, die steeds urgenter wordt, niet voorbijgaan. Daar ligt zeker voor historische binnensteden een uitdaging. In twee gemeenten is hiervoor een inspirerende driedaagse ‘roadshow’ gehouden en is een energietransitie roadmap uitgewerkt.</p> <p>Het KaDEr-project heeft geleid tot een veelheid aan leerzame ervaringen die nu in de nabije de toekomst kunnen inspireren en hun weerslag krijgen in provinciaal beleid dat een duurzame instandhouding van monumentaal erfgoed binnen de provincie Gelderland een stap verder brengt. Duurzame instandhouding biedt een visie op de lange termijn en is de basis voor een maatschappelijk verantwoorde werkwijze.</p> <p>Het KaDEr-project kon alleen tot stand komen door een goede samenwerking tussen en vele krachtsinspanningen van vele partijen en personen. Namens de TU Delft bedankt de redactie van de publicatie KaDEr-stellingen alle betrokken personen bij de provincie Gelderland, de gemeenteambtenaren in Zutphen, Elburg, Winterswijk, Aalten en Oost Gelre, de partners van de Gelderse Erfgoed Alliantie, de monumenteneigenaren en hun architecten, adviseurs en projectleiders op locatie en met name die op Reuversweerd. Daarnaast was het succes van KaDEr niet mogelijk geweest zonder de inzet van docenten, onderzoekers vanuit drie afdelingen van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft en de vele studenten die vier jaar lang aan het project hebben gewerkt en het tot een inspirerend en leerzaam geheel hebben gemaakt. Zie Bijlage 3: Overzicht direct betrokkenen bij het KaDEr-project vanuit de Provincie Gelderland en de TU Delft.</p> Hielkje Zijlstra Steffen Nijhuis Wido Quist Copyright (c) 2021 Hielkje Zijlstra, Steffen Nijhuis, Wido Quist (Volume editor) http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-11-19 2021-11-19 Dealing with Heritage https://books.bk.tudelft.nl/press/catalog/book/796 <p>It is an honor to introduce this book, which brings together a number of very important aspects of the restoration architect's profession, with this short statement.</p> <p>Dealing with heritage requires that the restoration architect makes well-considered and definable choices. It should not only be about conservation, but attention must and may also be paid to making heritage future-proof. When it comes to making heritage future-proof, we still stand at the start of a major (sustainability) transition, in which making interventions will be indispensable. Such interventions are made possible by recognizing and utilizing the opportunities that heritage offers, but they should always be made from a view that places the preservation of the core values of the heritage centrally.</p> <p>The core values of heritage take many forms and can range from physical architectural manifestations to social, cultural and historical significance. In all cases, they involve dealing with the materials that the heritage is composed of. Having knowledge of these materials plays a crucial role in the choices to be made, both in the area of conservation to preserve what already exists, as well as in choices for restoration, improvement or renewal. That this knowledge goes beyond the physical outward appearance, as perceived by the admirers of heritage, is also emphasized by the examples in this book. Knowledge of the substance, forms of decay, methods of conservation and application of new techniques requires research, and without this research we as restoration architects would never be able to make well-considered choices.</p> <p>Research into especially the 'invisible' damage phenomena in materials, as described in this book, still requires more attention. As certified restoration architects it is our task to recognize this, to call in specialists at an early stage of a project, and to consider options with as broad a team as possible. The methods with which to determine the degree of damage and decay as objectively as possible, as are being developed continuously by among others 'Heritage &amp; Architecture' at Delft University of Technology, offer good tools.</p> <p>I am a restoration advisor and currently chairman of the ‘Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie’ (Association of Architects Working in Restoration, VAWR), an association whose members are specialists who have all chosen to be tested and recognized in the field of dealing with monuments. On behalf of our members I would like to draw attention to the specific mastery of our profession based on Knowledge, Ethics, Vision and Management. Much attention is drawn to precisely these four pillars in this book as well. I hope that the readers of this book, regardless of their background, will gain a great deal of knowledge and appreciation for the need for research, but above all that they will also become more interested in our beautiful and multifaceted profession.</p> Barbara Lubelli Uta Pottgiesser Wido Quist Susanne Rexroth Copyright (c) 2021 Barbara Lubelli, Uta Pottgiesser, Wido Quist, Susanne Rexroth (Author) http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-11-19 2021-11-19 HYDROGEN ROCKS! https://books.bk.tudelft.nl/press/catalog/book/795 <p>Bij de presentatie van de Europese Waterstofstrategie in juli 2020, vroeg een journalist of deze technologie niet ‘besmet’ was, wijzend op wat er gebeurde toen de mens de vorige keer probeerde dit gas te benutten. Het is duidelijk dat de technologie ver is gekomen sinds de ramp met de Hindenburg. Waterstof heeft nu een groeiende schare aan fans – en terecht.</p> <p>Een groot deel van de energietransitie is gericht op directe elektrificatie. Maar voor sommige sectoren, zoals staal, cement, zwaar transport of scheepvaart, is elektrificatie geen oplossing. Hernieuwbare waterstof als brandstof en grondstof kan helpen deze puzzel op te lossen. Bovendien kan waterstof als energieopslag het potentieel van wind- en zonne-energie maximaliseren door een back-up te bieden voor seizoensgebonden schommelingen in duurzame energieproductie en door productielocaties met verder gelegen vraagcentra te verbinden.</p> <p>Waterstof is dus hard op weg de rockster van de energiewereld te worden. De nieuw ontdekte kansen van waterstof en de cruciale rol ervan in ons toekomstige energiesysteem hebben waterstof een steeds aantrekkelijker investering gemaakt. Bijna dagelijks worden nieuwe waterstofprojecten aangekondigd.</p> <p>Schaalvergroting van zowel het gebruik als de productie van hernieuwbare waterstof is essentieel om onze economieën verder koolstofvrij te maken. De technologieën om schone waterstof te produceren bestaan al. De komende jaren moeten onze inspanningen er dus op gericht zijn de markt te vergroten en waterstof de kans geven commercieel concurrerend te worden.</p> <p>Schone waterstof is de sleutel voor een sterke, concurrerende en koolstofvrije Europese economie. Onze Waterstofstrategie heeft ambitieuze doelen gesteld en via de European Clean Hydrogen Alliance werken we samen met de industrie en andere belanghebbenden om de meest veelbelovende projecten snel van de grond te krijgen, zodat we tegen 2030 de geplande capaciteit van 40 GW aan hernieuwbare waterstof elektrolysers kunnen realiseren.</p> <p>Europa loopt momenteel voorop, en met de huidige stand van technologie, de economische basis en de beleidsinstrumenten, kunnen we voorop blijven lopen. Waterstof zal nieuwe groene banen opleveren en zo de Europese industrie de 21ste eeuw in stuwen. De beste manier om dit alles samen te vatten?</p> <p>Hydrogen rocks!</p> Peter Luscuere Ad van Wijk Copyright (c) 2021 Peter Luscuere, Ad van Wijk (Volume editor) http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-11-16 2021-11-16 Technology and Society in Equilibrium https://books.bk.tudelft.nl/press/catalog/book/794 <p>This sector portrait of the design engineering sciences describes the common denominator of the various design disciplines in the Netherlands. In a future sector plan, the above investment areas will be further explored and purposefully developed.</p> <p>The implementation of technological innovations aligned to societal issues encompasses a design challenge. This increasingly demands science-based design methodologies. The broad Dutch design landscape can fulfil the role of connector well in this regard. In order to optimally strengthen this bridging function, three areas for further investment have been identified:</p> <p><strong>Research</strong></p> <p>More research and research funding are needed to meet the design challenges posed by Dutch societal missions, as well as for the further development of Key Enabling Methodologies (KEMs) as the basis for effective design.</p> <p><strong>Educational Capacity</strong></p> <p>Expanded teaching capacity and further development of design-driven didactics are needed to meet the growing demand for designers, This demand stems from the emerging need for design approaches in new research programmes within Horizon Europe and the Dutch Research Council (NWO).</p> <p><strong>Access to Technology</strong></p> <p>Continuous access to the rapidly evolving technological disciplines must be guaranteed for professionals who can both understand the technology and meet the investigative design challenge.</p> Ena Voûte Frank van der Hoeven Paul Hekkert Martijn Warnier Hans Suijkerbuijk LinLin Chen Berry Eggen Jacob Voorthuis Geert Jan van Houtum Mascha van der Voort Geke Ludden Erwin Hans Leentje Volker Karin Schroen Sanda Lenzholzer Katrien Termeer Wilfred Dolfsma Iris Vis Cor Wagenaar Jos Arts Dario Bauso Terry van Dijk Annet Kempenaar Gerald Jonker Copyright (c) 2021 Ena Voûte, Frank van der Hoeven, Paul Hekkert, Martijn Warnier, Hans Suijkerbuijk, LinLin Chen, Berry Eggen, Jacob Voorthuis, Geert Jan van Houtum, Mascha van der Voort, Geke Ludden, Erwin Hans, Leentje Volker, Karin Schroen, Sanda Lenzholzer, Katrien Termeer, Wilfred Dolfsma, Iris Vis, Cor Wagenaar, Jos Arts, Dario Bauso, Terry van Dijk, Annet Kempenaar, Gerald Jonker (Volume editor) http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-10-14 2021-10-14 Fifth International Conference on SALT WEATHERING OF BUILDINGS AND STONE SCULPTURES https://books.bk.tudelft.nl/press/catalog/book/791 <p>These proceedings report on the 5th edition of the conference, after Copenhagen (2008), Cyprus (2011), Brussel (2014) and Potsdam (2017), and it is the first time the conference is held in hybrid form, due to the COVID-19 pandemic.&nbsp;It is a challenge to organize an event in such an uncertain situation and to make it as attractive and interactive as the previous editions. We hope to meet your expectations!</p> <p>I’m very glad, that despite the situation, the interest for the conference is strong: we have received more than 40 contributions from 18 countries from all over the world. This confirms the relevance of the problem of salt weathering for the built cultural heritage and stone artifacts in a wide range of environments.</p> <p>Moreover, the broad spectrum of approaches to the subject presented in these proceedings highlights the importance of the interaction between different disciplines as well as between fundamental research and practice of conservation. I wish this conference to contribute to this fruitful exchange, and to generate new research ideas, whilst strengthening and broadening interdisciplinary collaborations.</p> <p>On behalf of the organizing committee, I’m looking forward to welcoming as many as possible of you in Delft. We hope that, next to participation to the conference, you will find some free time to visit the city. You can stroll along the canals, enter a windmill, visit the Prinsenhof museum and the Blue Delft Factory, admire the architecture and sculptures in the Old and New Church and, if you are looking for a real Dutch experience, you can rent a bicycle and visit the surroundings!</p> <p>This event would not have been possible without the collaboration of several persons. I would like to thank, on behalf of us all, the Scientific Committee for carefully reviewing the papers and contributing thereby to the high quality of the published contributions. My personal thank goes to the organizing committee who significantly contributed to the organization of this event and to the preparation of the proceedings. Last but not least, I’d like to thank the Cultural Heritage Agency of the Netherlands for co-sponsoring the event and RILEM (International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures) for contributing to the dissemination.</p> Barbara Lubelli Ameya Kamat Wido Quist Copyright (c) 2021 Barbara Lubelli, Ameya Kamat (Volume editor); Wido Quist (Author) http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-09-15 2021-09-15 Spatial Building Typology - Vacant Heritage: Department Stores | V&D’s https://books.bk.tudelft.nl/press/catalog/book/790 <p>On 31 december 2015, the department store of Vroom &amp; Dreesmann (V&amp;D), which was founded in 1887, officially went bankrupt. This ended the rich history of a department store that had branches in many Dutch cities and towns.</p> <p>This raises the question: what happens to the traditional twentieth century commercial areas in major Dutch cities in an era that everyone is shopping online? In the historic city centres of Haarlem, Leiden, Dordrecht and Amersfoort for example, many buildings are vacant because traditional retailing is almost impossible. For over a century, the use of the city centre was dictated by commercial activities yet nowadays shopping streets are empty. Shops and department stores are closed, leaving a desolate image. In 2016 V&amp;D went bankrupt and all their buildings became vacant. The revival of Hudson’s Bay for several V&amp;D buildings was not successful either. These large buildings with clear corporate identities and the smaller retail shops are in urgent need of transformation to secure liveability. This research contributes to the broader question of Vacant Heritage: can you find indicators for building typologies that will become obsolete and are there general concepts for revitalisation?</p> <p>In this book, eight different vacant department stores from the V&amp;D will be analysed. All buildings are located in large or small cities throughout the Netherlands: Leiden, Alkmaar, Amsterdam, Haarlem, Amersfoort, Maastricht, Enschede and Dordrecht. These department stores were all developed within the historic city walls, in what we now call the historic centers.</p> <p>The typological research for this book is linked to the Vacant Heritage studio. Traditional research methods into typologies in architecture almost always assume typologies based on functions. Typology = ‘the study of types or the systematic classification of the types of something according to their common characteristics’ (Wikipedia). However, as the function and use of the original buildings change nowadays, a different approach is needed to investigate building typologies. Instead of the functions, the space becomes central. Research into similarities and differences in the spatial characteristics of a collection of buildings, which were originally realized for one specific function (group), yields a series of spatial properties that can give direction to the possibilities for redesign. Spatial building typology = the study of types and systematic classification of the types of buildings according to their common spatial characteristics and qualities.</p> <p>Over the years, various buildings originally designed for one specific function have been the subject of education and research at Heritage &amp; Architecture (HA). As there are: churches, monasteries, department stores, museums, factory buildings for production, educational buildings, etc. The research builds on the research carried out by HA in the tradition of Building Analysis.</p> Lucca Fischer Vincent Versluijs Iris Jansen Hielkje Zijlstra Copyright (c) 2021 Lucca Fischer, Vincent Versluijs, Iris Jansen, Hielkje Zijlstra (Volume editor) http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-06-29 2021-06-29 Waterfront Analysis and Design https://books.bk.tudelft.nl/press/catalog/book/789 <p>Waterfront Analysis and Design Comparative Report of Beijing, Suzhou and Yinchuan systematically summarizes the research and planning cases. Conventional concepts and strategies concerning urban planning implemented in Beijing, Suzhou and Yinchuan have long been established, and the construction of many areas in these cities have been widely finished. Under such circumstances, based on analyses of the three cities and several typical cases of waterfront planning, this book breaks through the established conceptual constraints and delves into the commonalities and differences among the cases through systematic scientific approaches. On top of conducting the intensive research into urban waterfronts planning at levels of both basic theory and methodology, this book also presents specific practices of urban waterfront planning and design customized to the urban water system, as well as the layout and space of waterfront areas. By displaying how research findings can be applied into urban design, this book is of unique significance on value transmission.</p> <p>The book is broken down into four chapters, namely Comparison, Beijing, Suzhou and Yinchuan. Comparing and researching the water-city relations of the three cities.</p> <p>Chapter Comparison makes clear of the development characteristics of urban spatial structure based on changes of water systems in these cities with different geographical environments, and researches the patterns of urban spatial organization. Finally, the chapter summarizes the creating mode and focus of urban waterfronts under the effects of different natural environments, water networks and city landscapes.</p> <p>Chapter Beijing is compiled jointly by Harbin Institute of Technology and China Architecture Design and Research Group. Led by Professor Suning Xu, the study is structured as the combination of “research”, “judgment” and “design”. Studying the historical changes of water-city relation in Beijing and comparing the water-city relation of world typical capitals with that of prominent Chinese ancient capitals. This chapter sets the overall goal for Beijing’s waterfront development; The value system of the waterfront area is evaluated in 6 dimensions, including ecology, space, demand, history, economy and aesthetics, based on which the urban design strategy is crafted and verified with the design of typical nodes.</p> <p>Chapter Suzhou is put together by Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne, Iuav University of Venice, Tianjin University, Xi’an Jiaotong-Liverpool University in Suzhou and China Architecture Design and Research Group. At the macro level, the joint research team analyzed the spatial structure of Suzhou urban area, selected important urban waterfronts based on the comprehensive considerations of urban functions, different water network structures, ecological protection and urban landscapes, and proposed practical urban design strategy and guidance at various grades and of different types; At the micro level, dedicated to the objectives of “properly clustered water networks, water conservation, living along the water, open and sharing, and reflection of historical culture”, the team offered key points for different urban waterfront designs.</p> <p>Chapter Yinchuan is collectively compiled by Delft University of Technology, Xi’an University of Architecture and Technology, Ningxia University and China Architecture Design and Research Group. Adopting the RTD (research through design) method, in other words, further defining research questions through designing and exploring various possibilities and solutions, the joint research team attempted to identify comprehensive solutions at multiple levels: Yinchuan city as a whole, the urban areas where the waterfronts are located, and the waterfronts themselves; Jointly led by landscape architects and urban designers, the research of waterfront design in Yinchuan highlights the ecology-based analysis method and design strategy.</p> Yifan YANG Suning XU Paola VIGANO Dachang YUAN Hui LIU Marco LUB Luiz de CARVALHO FILHO Copyright (c) 2021 Yifan YANG, Suning XU, Paola  VIGANO, Dachang YUAN, Hui LIU, Marco LUB, Luiz de CARVALHO FILHO (Volume editor) http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-06-29 2021-06-29 Technologie en Maatschappij in Balans https://books.bk.tudelft.nl/press/catalog/book/786 <p>Dit sectorbeeld van de ontwerpende ingenieurswetenschappen beschrijft de grote gemeenschappelijke deler van de verschillende ontwerpdisciplines in Nederland. In aanloop naar het schrijven van dit sectorbeeld hebben we gezamenlijk bepaald waar onze sterkte ligt, en waar we concreet kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke knelpunten.</p> <p>Implementatie van technologische innovaties in aansluiting op maatschappelijke uitdagingen omvat een ontwerpopgave. Dit vereist in toenemende mate wetenschappelijk onderbouwde ontwerpmethodieken. Het brede Nederlandse ontwerplandschap kan hierbij de rol van verbinder goed vervullen. Teneinde deze brugfunctie optimaal te versterken worden drie gebieden voor verdere investeringen gezien:</p> <p><strong>Onderzoek</strong></p> <p>Er is meer onderzoek en onderzoeksfinanciering nodig voor het volbrengen van ontwerpuitdagingen die in de Nederlandse maatschappelijke missies worden gesteld, evenals voor de verdere ontwikkeling van Key Enabling Methodologies als basis voor effectief ontwerp.</p> <p><strong>Onderwijscapaciteit</strong></p> <p>Er is een ruimere onderwijscapaciteit en verdere ontwikkeling van ontwerp gestuurde didactiek nodig om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar ontwerpers, een vraag die voortkomt uit de opkomende behoefte aan ontwerpaanpakken in nieuwe onderzoeksprogramma’s binnen Horizon Europe en NWO.</p> <p><strong>Toegang tot technologie</strong></p> <p>Er moet voortdurend toegang gegarandeerd zijn tot de zich snel ontwikkelende technologische disciplines voor professionals die zowel de technologie doorgronden als de onderzoekende ontwerpuitdaging aankunnen. Dit sectorbeeld van de ontwerpende ingenieurswetenschappen beschrijft de grote gemeenschappelijke deler van de verschillende ontwerpdisciplines in Nederland. In een toekomstig sectorplan zullen bovenstaande inversteringsgebieden verder en doelgericht worden uitgewerkt.</p> Ena Voûte Frank van der Hoeven Paul Hekkert Martijn Warnier Hans Suijkerbuijk LinLin Chen Berry Eggen Jacob Voorthuis Geert Jan van Houtum Mascha van der Voort Geke Ludden Erwin Hans Leentje Volker Bart Koopman Geert Dewulf Karin Schroen Sanda Lenzholzer Katrien Termeer Wilfred Dolfsma Iris Vis Cor Wagenaar Jos Arts Dario Bauso Terry van Dijk Annet Kempenaar Gerald Jonker Copyright (c) 2021 Ena Voûte, Frank van der Hoeven, Paul Hekkert, Martijn Warnier, Hans Suijkerbuijk, LinLin Chen, Berry Eggen, Jacob Voorthuis, Geert Jan van Houtum, Mascha van der Voort, Geke Ludden, Erwin Hans, Leentje Volker, Bart Koopman, Geert Dewulf, Karin Schroen, Sanda Lenzholzer, Katrien Termeer, Wilfred Dolfsma, Iris Vis, Cor Wagenaar, Jos Arts, Dario Bauso, Terry van Dijk, Annet Kempenaar, Gerald Jonker (Volume editor) http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-06-28 2021-06-28 Cultural Heritage Leading Urban Futures https://books.bk.tudelft.nl/press/catalog/book/787 <p>The ROCK project sees historic city centres as laboratories to demonstrate how Cultural Heritage can be an&nbsp;engine of regeneration, sustainable development and economic growth. ROCK approach foresees the systemic&nbsp;and flexible application of a series of role-model practices in the testing sites of three Replicator cities, to turn&nbsp;historic city centres afflicted by physical decay, social conflicts and poor life quality into Creative and Sustainable&nbsp;Districts.&nbsp;This book provides an overview of the project, extracting themes, material and final remarks from the Open&nbsp;Knowledge Week “Cultural Heritage Leading Urban Futures”, held on 27-30 October 2020. Over the past three years,&nbsp;ten ROCK cities – Athens, Bologna, Cluj-Napoca, Eindhoven, Lisbon, Liverpool, Lyon, Skopje, Turin, and Vilnius&nbsp;– together with service providers and knowledge brokers have tested and advanced numerous soft and hard&nbsp;tools, collaborative approaches aimed at shaping sustainable, heritage-led urban futures. This book shows their&nbsp;shared results, best practices and lessons learnt from interdisciplinary research, innovative action, dissemination&nbsp;of knowledge and creation of new synergies at European level.</p> Giovanni Leoni Andrea Boeri Danila Longo Valentina Gianfrate Martina Massari Saveria Olga Murielle Boulanger Rossella Roversi Copyright (c) 2021 Giovanni Leoni, Andrea Boeri, Danila Longo, Valentina Gianfrate, Martina Massari, Saveria Olga Murielle Boulanger, Rossella Roversi (Volume editor) http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-06-23 2021-06-23