Campus NL: Investeren in de toekomst

Authors

Alexandra den Heijer, TU Delft, Architecture and the Built Environment; Monique Arkesteijn, TU Delft, Architecture and the Built Environment; Peter de Jong, TU Delft, Architecture and the Built Environment; Evi de Bruyne, TU Delft, Architecture and the Built Environment; Jeroen Meijler, TU Delft, Architecture and the Built Environment; Lotte Born, TU Delft, Architecture and the Built Environment
Keywords: campus, universiteit, nederland

Synopsis

Eind 2015 hebben de gezamenlijke universiteiten, verenigd in de VSNU, opdracht gegeven om onderzoek te doen naar verleden, heden en toekomst van Campus NL: huisvesting en faciliteiten van Nederlandse universiteiten.

Dit rapport is het resultaat van dit onderzoek. Dit rapport bevat zowel een korte samenvatting “Campus NL in vijf kernpunten” als een lange “Managementsamenvatting” met alle conclusies. Achtergronden over het onderzoek zijn te vinden in de “Inleiding”. De volgende vier hoofdstukken beschrijven feiten en cijfers over de huidige campus (“Stap 1”), trends die universiteit en campus beïnvloeden (“Stap 2”), campusstrategieën en -projecten (“Stap 3”) en managementinformatie voor de huisvestingsopgave waarvoor universiteiten staan (“stap 4”). In de bijlagen zijn onder andere bronnen, definities, voorbeeldberekeningen, interviewvragen en stellingen over de campus te vinden.

Via deze weg wil het onderzoeksteam alle universiteiten bedanken voor het aanleveren van data, tekst en beelden, de informatieve en inspirerende interviews, de actieve deelname aan de Campus NL inputbijeenkomst van 3 juni en hun commentaar op conceptversies of onderdelen van dit rapport. Bijzondere dank aan de begeleidingscommissie en de VSNU voor de intensieve begeleiding en de waardevolle discussies.

Cover for Campus NL: Investeren in de toekomst
Published
February 16, 2018
Categories
License
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-94-92516-38-1
Date of first publication (11)
2016
Physical Dimensions
210mm x 241mm