Balanceren tussen uitvoering en bewuste afwijking van beleid

Authors

Ritske Dankert
TU Delft, Architecture and the Built Environment
Keywords: woningcorporaties, voorraadbeleid

Synopsis

In hun strategisch voorraadbeleid beschrijven woningcorporaties welke aanpassingen ze in hun woningbezit willen doorvoeren. Tegelijkertijd kan het in de praktijk soms verstandig zijn dat zij van hun beleid afwijken, bijvoorbeeld omdat er nieuwe inzichten zijn, of omdat er beren op de weg komen die je beter kunt mijden. In het proefschrift wordt ingegaan op de vraag hoe het implementatieproces van strategisch voorraadbeleid verloopt. Het bevat uitgebreide casestudies, uitgevoerd bij vier woningcorporaties, waarin meerdere uitvoeringsprojecten van begin tot eind zijn gereconstrueerd. Daarbij is in beeld gebracht welke middelen corporaties gebruiken om beleid en uitvoering met elkaar te verbinden. Ook is gezocht naar de balans tussen enerzijds het uitvoeren van voorgenomen beleid en anderzijds het bewust afwijken van voorgenomen beleid op basis van nieuwe ontwikkelingen en veranderende inzichten. De belangrijkste uitkomsten van deze studie komen samen in een balansmodel, waarmee gereflecteerd kan worden op implementatieprocessen bij woningcorporaties, andere maatschappelijke organisaties en overheden.

 

Cover for Balanceren tussen uitvoering en bewuste afwijking van beleid
Published
September 4, 2017
Online ISSN
1879-8330
Print ISSN
1574-6410
License
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
9789051995275
Date of first publication (11)
2011-06-01
Physical Dimensions
165mm x 238mm