Sociale implicaties van herstructurering en herhuisvesting

Authors

Reinout Kleinhans
TU Delft, Architecture and the Built Environment
http://orcid.org/0000-0002-5714-2128

Synopsis

Herstructurering heeft grote gevolgen voor het aanzien en het functioneren van naoorlogse woonwijken. Sloop, renovatie en nieuwbouw van woningen leiden veelal tot omvangrijke verhuisbewegingen uit, binnen en naar deze wijken. In dit boek nemen we de sociale consequenties van deze verhuisbewegingen en de veranderende bevolkingssamenstelling onder de loep. Wat betekent de verhuizing voor de woonsituatie en de wooncarrière van de vertrekkers, de doorstromers en de nieuwkomers? En hoe kijken de niet-verhuisde blijvers aan tegen de veranderingen in hun omgeving?

Het centrale concept van deze studie is sociaal kapitaal, oftewel hulpbronnen die voortvloeien uit sociale netwerken en vertrouwen. De auteur maakt duidelijk in hoeverre vluchtige en terloopse sociale interacties, gedeelde normen en vertrouwen tussen buurtbewoners bijdragen aan hun sociaal kapitaal. Uit de resultaten blijkt dat enkele gangbare veronderstellingen over de sociale effecten van herstructurering niet kloppen. Verder worden aanbevelingen gedaan om de herstructureringspraktijk te verbeteren.

Cover for Sociale implicaties van herstructurering en herhuisvesting
Published
September 11, 2017
Online ISSN
1879-8330
Print ISSN
1574-6410
License
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-90-407-2598-2
Date of first publication (11)
2005-01-01
Physical Dimensions
165mm x 240mm