HYDROGEN ROCKS!

Authors

Peter Luscuere
TU Delft, Bouwkunde
Ad van Wijk
TU Delft, 3ME

Synopsis

Bij de presentatie van de Europese Waterstofstrategie in juli 2020, vroeg een journalist of deze technologie niet ‘besmet’ was, wijzend op wat er gebeurde toen de mens de vorige keer probeerde dit gas te benutten. Het is duidelijk dat de technologie ver is gekomen sinds de ramp met de Hindenburg. Waterstof heeft nu een groeiende schare aan fans — en terecht.

Een groot deel van de energietransitie is gericht op directe elektrificatie. Maar voor sommige sectoren, zoals staal, cement, zwaar transport of scheepvaart, is elektrificatie geen oplossing. Hernieuwbare waterstof als brandstof en grondstof kan helpen deze puzzel op te lossen. Bovendien kan waterstof als energieopslag het potentieel van wind- en zonne-energie maximaliseren door een back-up te bieden voor seizoensgebonden schommelingen in duurzame energieproductie en door productielocaties met verder gelegen vraagcentra te verbinden.

Waterstof is dus hard op weg de rockster van de energiewereld te worden. De nieuw ontdekte kansen van waterstof en de cruciale rol ervan in ons toekomstige energiesysteem hebben waterstof een steeds aantrekkelijker investering gemaakt. Bijna dagelijks worden nieuwe waterstofprojecten aangekondigd.

Schaalvergroting van zowel het gebruik als de productie van hernieuwbare waterstof is essentieel om onze economieí«n verder koolstofvrij te maken. De technologieí«n om schone waterstof te produceren bestaan al. De komende jaren moeten onze inspanningen er dus op gericht zijn de markt te vergroten en waterstof de kans geven commercieel concurrerend te worden.

Schone waterstof is de sleutel voor een sterke, concurrerende en koolstofvrije Europese economie. Onze Waterstofstrategie heeft ambitieuze doelen gesteld en via de European Clean Hydrogen Alliance werken we samen met de industrie en andere belanghebbenden om de meest veelbelovende projecten snel van de grond te krijgen, zodat we tegen 2030 de geplande capaciteit van 40 GW aan hernieuwbare waterstof elektrolysers kunnen realiseren.

Europa loopt momenteel voorop, en met de huidige stand van technologie, de economische basis en de beleidsinstrumenten, kunnen we voorop blijven lopen. Waterstof zal nieuwe groene banen opleveren en zo de Europese industrie de 21ste eeuw in stuwen. De beste manier om dit alles samen te vatten?

Hydrogen rocks!

Downloads

Published

November 16, 2021

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

9789463663854

Date of first publication (11)

2021-11-01

Physical Dimensions

190mm x 254mm