Smart campus tools: Een verkenning bij Nederlandse universiteiten en lessen uit andere sectoren

Authors

Bart Valks
TU Delft, Faculty of Architecture and the Built Environment
Monique Arkesteijn
TU Delft, Faculty of Architecture and the Built Environment
http://orcid.org/0000-0001-8852-8034
Alexandra den Heijer
TU Delft, Faculty of Architecture and the Built Environment
http://orcid.org/0000-0002-9153-1661
Herman Vande Putte
TU Delft, Faculty of Architecture and the Built Environment
Keywords: Campus, nederlandse universiteiten, sensordata, smart tools

Synopsis

Sinds we onderzoek doen naar het managen van universiteitscampussen is meer grip krijgen op het werkelijk ruimtegebruik — naast de (theoretische) bezetting en benutting die uit de roosters blijkt — een belangrijk thema. De match tussen vraag en aanbod van ruimte en faciliteiten kan nog veel scherper, vinden velen op de campus. Temeer omdat de vraag steeds dynamischer wordt, de gebruiker steeds veeleisender en het aanbod steeds duurzamer en kostenbewuster gemanaged moet worden. Met de technologische vooruitgang is het steeds beter mogelijk om te meten en te weten hoe gebruikers van de campus zich over de campus bewegen.

Dit was voor de Nederlandse universiteiten en hun facilitair/vastgoeddirecteuren (verenigd in het DFB netwerk) aanleiding om eind 2015 een onderzoeksopdracht te verstrekken, met als thema “Smart campus tools” voor het meten en verbeteren van ruimtegebruik. Doel van de opdracht was tweeledig: om te onderzoeken of/hoe de Nederlandse universiteiten anno 2016 “smart tools” inzetten en om te verkennen wat de nieuwste (technologische) ontwikkelingen zijn. Dit conceptrapport presenteert de resultaten van dit onderzoek.

Via deze weg willen we het DFB en alle personen die via interviews of enquíªtes hun medewerking verleenden, bedanken voor hun inspiratie, informatie en tijd. Met dit rapport hopen we de universiteiten verder te helpen bij het (nog) beter managen van hun campus en faciliteiten.

 

Downloads

Published

May 4, 2018

Categories

Details about this monograph

Co-publisher's ISBN-13 (24)

ISBN 9789463660372

Date of first publication (11)

2016

Physical Dimensions

210mm x 240mm