11 Ontwerpen voor de Delta

Authors

Rogier van der Berg
TU Delft, Architecture and the Built Environment
Marieke van Leeuwen
TU Delft, Architecture and the Built Environment
Joost Schrijven
TU Delft, Architecture and the Built Environment
Keywords: atelier, randstad, regio, stad, bouwkunde, schrijnen

Synopsis

Afstuderen op bouwkunde betekent: je eigen opgave en probleemstelling formuleren, onderzoek doen en een ontwerp maken. Bij de leerstoel Stad en Regio wordt de context bepaald door de Hollandse metropool. Die grote schaal daagt uit tot strategische perspectieven voor de toekomst en ruimtelijke ontwerpen voor strategische interventies daarin. In het afstuderen komen de studenten zichzelf tegen. In het bepalen van hun opgave, die veel zegt over hun eigen kijk op de samenleving en hun interessen. In hun onderzoeksmethoden en technieken die duidelijk moeten maken dat ze zelfstandig onderzoek moeten kunnen doen en in hun uiteindelijke ruimtelijke strategie en ontwerp, waaruit hun creativiteit en ruimtelijk inzicht blijkt.

De verzameling afstudeerplannen uit een bepaalde periode zijn niet slechts losse projecten, maar zijn tevens een beeld van de tijdgeest, van actuele maatschappelijke opgaven en tenslotte van visies op de metropolitane ontwikkeling van Nederland en het landschap van Nederland. Door die plannen te laten becommentarií«ren door externe experts worden ze van een actuele maatschappelijke opvatting voorzien en bekritiseerd. Daarmee wordt het tijdsbeeld gecreí«erd van opvattingen vanuit de samenleving en ontstaat inzicht in de mate van acceptatie van de afstudeerplannen van de jonge ingenieurs, en hun bijdrage aan het ruimtelijke en programmatische onderzoek naar de toekomst van dit land.

Downloads

Published

August 16, 2017

Categories

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-90-78469-01-8

Date of first publication (11)

2006-07-01

Physical Dimensions

209,8mm x 209,8mm